ให้บริการเงินกู้ สำหรับคนมีรถ

รถเก๋ง-รถกระบะ-รถมอเตอร์ไซค์ ทุกรุ่นแบบ

เอกสารเบื้องต้น

เอกสารประกอบการทำสัญญา
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา
(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของท่าน) จำนวน 2 ชุด
2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ชุด
3.สมุดคู่มือทะเบียนรถ พร้อมถ่ายสำเนาหน้าที่แสดงว่า
ท่านเป็นเจ้าของ และหน้าที่แสดงการต่อภาษี จำนวน 2 ชุด
4.กุญแจรถสำรอง 1 ดอก

รับรถอายุ 1 - 25 ปี
ทั้งรถยนต์ - จักรยานยนต์
"กู้หมื่น ได้หมื่น"